นิเทศ101 มีวิชาน่าเรียนอะไรบ้าง? ลองเข้ามาดูสิ

โพสต์โดย : การประชาสัมพันธ์      16 มิถุนายน 2560      0 ครั้ง

รู้มั้ยยย นิเทศ101 มีวิชาน่าเรียนอะไรบ้าง?!?!?!?

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มีรายวิชาต่างๆที่น่าเรียนดังนี้

 • วารสารสนเทศ
 • การสื่อสารแบรนด์
 • การถ่ายภาพดิจิตอล
 • การวางแผนการประชาสัมพันธ์
 • การแสดง
 • ความคิดเชิงสร้างสรรค์
 • คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • การบริหารภาพลักษณองค์กร
 • การโฆษณา
 • การรู้เท่าทันสื่อ
ทุกรายวิชาล้วนเน้นไปที่ความทันสมัยให้เข้ากับสื่อยุคดิจิตอล 4.0
#นิเทศ101
#ผู้นำการสื่อสารยุคดิจิตอล