ถ้าพูดถึง "มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด" นึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก?

โพสต์โดย : สารสนเทศศาสตร์      17 มิถุนายน 2560      0 ครั้ง

ถ้าพูดถึง "มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด" นึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก?
#ทีมเดียวกัน
#ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด