ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้าง "อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 ชั้น"

โพสต์โดย : สารสนเทศศาสตร์      20 มิถุนายน 2560      0 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้าง "อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 ชั้น" งบประมาณ 180 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Cr. ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด