ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : การประชาสัมพันธ์      20 มิถุนายน 2560      0 ครั้ง

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560