ปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์โดย : สารสนเทศศาสตร์      20 มิถุนายน 2560      0 ครั้ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะฯ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.พูนสุข จันทศิลป์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้