ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข

โพสต์โดย : สารสนเทศศาสตร์      22 มิถุนายน 2560      0 ครั้ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ