ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

โพสต์โดย : สารสนเทศศาสตร์      22 มิถุนายน 2560      0 ครั้ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี