เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

โพสต์โดย : สารสนเทศศาสตร์      6 พฤษภาคม 2560      0 ครั้ง

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร)
หลักสูตรอื่นๆ ดังนี้ สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย เท่านั้น
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
เพิ่มเติม
https://www.reru.ac.th https://academic.reru.ac.th https://www.facebook.com/academic.reru/