แนะนำหัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ อาจารย์อรัญ อรัญมาตย์

โพสต์โดย : การประชาสัมพันธ์      6 กรกฏาคม 2560      0 ครั้ง

วันนี้แอดมินจะขอแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์สาวสวย ผู้มีธรรมะในจิตใจ
อาจารย์อรัญ อรัญมาตย์ หรือ อ.แต้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อ.แต้ม จะสอนวิชาการแสดง วิชานิเทศศาสตร์เบื้องต้น วิชาวารสารสนเทศเบื้องต้น วิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิชาการรู้เท่าทันสื่อ
นอกจากนี้ อ.แต้ม ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
#นิเทศ101
#มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด