โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาจีนสำหรับนักศึกษาใหม่

โพสต์โดย : ภาษาจีน      23 มิถุนายน 2560      0 ครั้ง

สาขาวิชาภาษาจีนได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาจีนสำหรับนักศึกษาใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คือ เพื่อปรับพื้นฐานทางด้านภาษาจีน เช่น ระบบเสียงในภาษาจีน วัฒนธรรมและความเป็นมาของอักษรจีน ให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน พี่น้อง และคณาจารย์ในสาขาวิชาให้เกิดความคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้น และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุธัญญา กฤตตาคม หัวหน้าภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


DSC_9634.JPG

DSC_9674.JPG

DSC_9696.JPG

DSC_9702.JPG

DSC_9707.JPG

DSC_9739.JPG

DSC_9746.JPG

DSC_9751.JPG