เด็กนิเทศ นำเสนองานสหกิจศึกษา

โพสต์โดย : การประชาสัมพันธ์      2 พฤศจิกายน 2560      0 ครั้ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 4 นำเสนอรายงานการฝึกสหกิจศึกษาที่ห้องประชุมชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ได้ให้คำแนะนำและติชม ให้กับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาและมีนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 มาเข้าร่วมรับฟังในการนำเสนองานในครั้งนี้ด้วย


cd02.jpg