ดร.พูนสุข จันทศิลป์ ได้รับการเห็นชอบดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โพสต์โดย : สารสนเทศศาสตร์      26 พฤษภาคม 2560      0 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับเห็นชอบในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด