อาจารย์สุธัญญา กฤตาคม

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชา
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

การศึกษา

 • ศศ.ม.(การสื่อสารพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • 2552-2554 Senior Staff บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2557 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 2557-2558 Supervisor customer support ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ส่วนงานบริการสินเชื่อรถยนต์)
 • 2558-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย-วิชาการ/แหล่งตีพิมพ์

 1. งานวิจัย
 2. โครงการวิจัย
 3. บทความวิจัย/บทความวิชาการ

คติประจำใจ

"คิดแล้วทำ ทำแล้วพยายาม ความสำเร็จจะตามมา"